Struktura organizacyjna ŚDS

 Struktura organizacyjna ŚDS

W 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim zatrudnionych było 12 osób w łącznym wymiarze 9,25 etatów:

-    7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy  ( 7 etatów )

-    5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 2,25 etatu ).

 

Wszyscy pracownicy posiadają wieloletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymagany również ze względu na standaryzację naszych placówek.

Poziom zatrudnienia  kadry terapeutycznej jest zgodny ze  współczynnikiem  zatrudnienia obowiązującym  w naszych placówkach w przeliczeniu na ilość miejsc przeznaczonych uczestnikom ŚDS, który określono zarządzeniem dotyczącym środowiskowych domów samopomocy w wymiarze:

- co najmniej 1 etat -  na 7 osób chorych psychicznie,

- co najmniej 1 etat - na 5 osób  niepełnosprawnych   intelektualnie       

 

Struktura organizacyjna ŚDS:

 • Dyrektor jednostki
 • Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej:
  1. terapeuta
  2. instruktor terapii zajęciowej
  3. pracownik socjalny
  4. instruktor ds. kulturalno – oświatowych
 • Pracownicy działalności medyczno-rehabilitacyjnej:
  1. pielęgniarka
 • Pracownicy działalności administracyjnej:
  1. główny księgowy
 • Pracownicy gospodarczy:
  1. Konserwator

Metryka strony

Udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pakuła

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Lucyna Pakuła

Modyfikujący: Lucyna Pakuła

Data modyfikacji: 2019-07-30

Opublikował: Lucyna Pakuła

Data publikacji: 2019-07-30